Học sinh, sinh viên Tiền Giang tiếp tục nghỉ học đến 19-4

(THTG) Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để chủ động và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chiều ngày 09-4, ông Nguyễn Hồng Oanh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành văn bản số 480/SGDĐT về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 19/4/2020.

Nghi hoc den 19-4

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiển Giang về việc cho học sinh, sinh viên Tiền Giang được nghỉ học đến ngày 19/4/2020

Công văn nêu rõ, căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vào chiều ngày 08-4 trong việc chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung sau:

1. Tất cả trẻ em, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học; dạy thêm – học thêm) và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 19/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Trong thời gian cho học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên cập nhật về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để thông tin kịp thời đến công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên và cha mẹ học sinh.

Phúc Huy