Học sinh bậc THCS trên địa bàn TP Mỹ Tho tựu trường năm học mới 2015- 2016.

 

(THTG) Sáng nay 10/8, hơn 13.000 học sinh bậc THCS của 12 trường trên địa bàn TP Mỹ Tho tựu trường năm học mới 2015- 2016.

1

         Ảnh : Bùi Phong

Trong tuần lễ đầu tiên từ ngày 10 đến ngày 14/8, học sinh bậc THCS  học  tuần lễ công dân vệ sinh trường lớp,  gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, ổn định nề nếp, học nội qui trường lớp, bầu ban cán sự lớp,  ôn lại kiến thức và tập trung học các kiến thức trong môn học giáo dục công dân.

Ngày 17/8, tất cả học sinh các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS  trên địa bàn TP. Mỹ Tho sẽ tựu trường năm học mới 2015- 2016.

Thu Thủy