Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên, 2 cấp năm 2023.

Từ ngày 16 – 17/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ không có thực binh.

quang canh

Quang cảnh diễn tập.

dai ta tu

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong chuẩn bị và tham gia diễn tập.

binh minh

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB 3 trao thưởng cho các tập thể có thành tích tốt trong chuẩn bị và tham gia diễn tập.

Với đề mục “Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tiếp nhận nhân lực, tàu thuyền phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, thực hiện nhiệm vụ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức chuẩn bị đấu tranh; thực hành đấu tranh.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời rút ra kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn trên biển trong tình hình mới. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, các đơn vị tham gia diễn tập đã hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đầy đủ nội dung, các bước trong từng giai đoạn chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nội dung yêu cầu trong diễn tập.

Kết thúc diễn tập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích tốt trong chuẩn bị và tham gia diễn tập.

Đức Định