Hoàn cảnh hai chị em sinh đôi Nguyễn Võ Thu Trâm và Nguyễn Võ Thu Trang học lớp 12 A3 Trường THPT Phan Việt Thống.

Cả hai chị em luôn như hình với bóng trong tất cả các hoạt động sinh hoạt học tập tại lớp tại trường và thành tích học tập giỏi như nhau.