Họa sĩ Việt nhận tặng thưởng bảo tồn kiến trúc gỗ tại Nhật Bản

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ được Hội đồng tuyển chọn của giải thưởng quốc tế Daifumi và Trường cao đẳng Thủ công mỹ nghệ quốc tế Toyama – Nhậ Bản vinh danh, tặng thưởng vì những đóng góp trên lĩnh vực bảo tồn kiến trúc gỗ.
Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ (bên phải) nhận tặng thưởng tại Nhật Bản.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ được Hội đồng tuyển chọn của giải thưởng quốc tế Daifumi và Trường cao đẳng Thủ công mỹ nghệ quốc tế Toyama vinh danh vì những đóng góp trong công tác nghiên cứu, bảo tồn, lập hồ sơ di tích, đo vẽ… liên quan kiến trúc gỗ ở miền Trung và tham gia trùng tu di tích Mỹ Sơn.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ – Trung tâm quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, là người Việt Nam duy nhất được chọn trao tặng thưởng Daifumi về bảo tồn kiến trúc gỗ.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ từng theo học ông Fumio Tanaka hồi năm 1995, đã có 35 năm làm công tác bảo tồn kiến trúc gỗ tại Việt Nam.

Tặng thưởng được trao tại Nhật Bản hôm 11/10 dành cho những người hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn kiến trúc gỗ. 3 tặng thưởng còn lại thuộc về 1 tập thể, 2 cá nhân người Nhật.

Nguồn Chính phủ