Hoa Kỳ tài trợ 10 triệu USD xử lý bom mìn tại Quảng Trị

Chiều 18-5, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) ký kết biên bản hợp tác thực hiện dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017”.

Lễ ký kết hợp tác thực hiện dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017”.

Theo đó, MAG sẽ hợp tác với các đội rà phá bom mìn tại Quảng Trị thực hiện việc tháo gỡ và phá hủy bom chùm, mìn cùng các loại vật liệu nổ đe dọa đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trên địa bàn Quảng Trị; hỗ trợ và tạo điều kiện giúp cộng đồng xử lý các loại vật liệu chưa nổ; nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến bom, mìn, vật liệu chưa nổ cho người dân và khách du lịch đến Quảng Trị… Kinh phí thực hiện dự án 10 triệu USD do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Được biết những năm qua, Quảng Trị đã rà phá được 8.399ha đất nhiễm bom mìn, tiến hành di dời và hủy nổ an toàn 556.448 vật liệu nổ… Hiện tình này vẫn còn khoảng 80% diện tích đất đai chịu hậu quả nặng nề bởi chiến tranh.

Nguồn SGGP