Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, tiết kiệm

Chiều 4/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quộc hội do bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã việc với Bộ Xây dựng về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

 Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng báo cáo với Đoàn giám sát của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội.  Ảnh: ĐD

Báo cáo với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 494 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 494, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên tinh thần đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, tiết kiệm…

Theo Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2013, Nhà nước sẽ thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hơn 71.000 hộ gia đình có công với cách mạng theo danh sách mà 53 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có báo cáo. Đối với các trường hợp mà địa phương mới rà soát, thống kê, báo cáo sau thì sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ trong năm 2014.Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với trường hợp phải xây dựng mới nhà ở là 40 triệu đồng/hộ; đối với trường hợp sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở là 20 triệu đồng/hộ.

Ngoài mức kinh phí này thì Nhà nước cũng khuyến khích cộng đồng, dòng họ giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp và căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương mà ngân sách địa phương có thể hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình.Tính đến hết tháng 7/2014, các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ cho 29.557 hộ (trong đó có 19.203 hộ được xây mới nhà ở và 10.354 hộ được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở) và đang triển khai hỗ trợ cho 5.728 hộ (trong đó có 4.156 trường hợp xây mới và 1.572 trường hợp sửa chữa, cải tạo).

Nguyên nhân của việc chưa hỗ trợ xong cho các đối tượng được theo Quyết định số 22 là do nguồn vốn được cấp chưa đủ, trong khi một số địa phương lại chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành; nhiều trường hợp xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở không đúng quy định do các cấp ở địa phương chưa kịp thời kiểm tra, hướng dẫn; nhiều trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ trong năm 2013 theo quy định nhưng chưa muốn xây dựng mới nhà ở vì chưa được tuổi làm nhà; v.v…Để những người có công với cách mạng đều được hỗ trợ về nhà ở, Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiến nghị Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Quốc hội tiếp tục phân bổ vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho số người có công với cách mạng mà UBND các tỉnh, thành phố đã phê duyệt khoảng 80.000 hộ thay vì 72.000 hộ như số liệu báo cáo năm 2012; tiếp tục cấp ngân sách để kéo dài việc hỗ trợ, trước mắt là 4 năm tiếp theo (từ năm 2015 – năm 2018), dự kiến mỗi năm khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng kiến nghị Đoàn giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và Hội đồng nhân dân các cấp tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ này. Đối với các địa phương chậm triển khai hoặc thực hiện không đúng quy định thì cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi lắng nghe kiến nghị của người đứng đầu ngành Xây dựng, lắng nghe ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn giám sát, bà Trương Thị Mai, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc tham mưu chính sách, đồng thời đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa để triển khai và giám sát việc hỗ trợ nhà ở cho người có công.

Ngoài ra, bà Trương Thị Mai cũng cơ bản đồng tình với các kiến nghị của người đứng đầu ngành Xây dựng, trong việc kiến nghị Chính phủ sớm bố trí đủ nguồn vốn trong năm 2014 để hỗ trợ xong cho 80.000 hộ dân; có giải pháp phân bổ ngân sách hàng năm để đảm bảo mọi người có công với cách mạng đều được hỗ trợ về nhà ở./.

Nguồn ĐCSVN