Hỗ trợ cho tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành bố trí và huy động kinh phí, nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong xã hội để hỗ trợ cho tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ, an toàn và lành mạnh.

Ảnh minh họa

Đồng thời, định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; khuyến khích việc tự tạo trò chơi, đồ chơi và sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, thu hút trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia các hoạt động, sân chơi trong dịp Trung thu, đồng thời chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Bên cạnh đó, thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng.

Kiểm tra, ngăn chặn trò chơi có tính chất bạo lực, chứa chất độc hại

Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, chứa chất độc hại, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.

Nguồn Chính phủ