Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Washington DC, Hoa Kỳ

Chiều tối ngày 6/7 (theo giờ Hà Nội) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao đã tới thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ

 

1

Máy bay đưa Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao đã hạ cánh tại sân bay quân sự Andrews, Washington DC, Hoa Kỳ.

2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 6-10/7/2015.

3

Ra sân bay đón đoàn có Quyền Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Scot Marciel, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cùng một số quan chức chính quyền Hoa Kỳ.

4

Quan chức cấp cao Hoa Kỳ đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

5

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius có mặt trong đoàn ra sân bay đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

6

Tổng Bí thư vẫy chào đoàn ra đón.

7

Tổng Bí thư bắt tay, thăm hỏi đại diện cộng đồng người Việt ra đón đoàn.

8

Những cái bắt tay nồng nhiệt…

9

Đại diện Cộng đồng người Việt ở Washington DC ra đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10

Tổng Bí thư nồng nhiệt đáp lại những lời đón chào.

Nhật Quỳnh – Huy Hoàng – Vũ Duy/VOV