HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề)

(THTG) Sáng ngày 27-10, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp được diễn ra dưới sự chủ tọa của ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

vlcsnap-2023-10-27-10h22m15s558.png

vlcsnap-2023-10-27-10h21m08s161.png

vlcsnap-2023-10-27-10h21m55s549.png 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) –  HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X. Ảnh: Việt Bình

 Trong 1 ngày diễn ra Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét báo cáo sơ kết hoạt động nửa nhiệm kỳ của HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới; thảo luận, quyết định 5 vấn đề gồm: Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, giai đoạn 2024 – 2026; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng phía Đông của tỉnh; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Mạnh Cường