HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 5.

            ( THTG) Sáng ngày 12/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 5 để xem xét thông qua một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

              Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là kỳ họp chuyên đề, qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét cơ sở pháp lý, tính thực tế và khả năng thực thi của 6 Nghị quyết trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

             Các Nghị quyết được xem xét để thông qua gồm Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; Mức hoạt động chi và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và huyện; Giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Chính sách thu hút sinh viên đã tốt nghiệp đại học dự nguồn chức danh Phó chủ tịch UBND xã giai đoạn 2012-2016; đặt một số tên đường trên địa bàn Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo.

Trong đó, Nghị quyết quy định về giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết về chính sách thu hút sinh viên đã tốt nghiệp đại học dự nguồn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 – 2016 được nhiều đại biểu quan tâm.

Một số đại biểu đề nghị ngành y tế quan tâm đến chất lượng thuốcđiều trị cho người bệnh và giảm giá một số dịch vụ khám chữa bệnh vì mức giá đề xuất còn khá cao so với đời sống của người dân. Về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học dự nguồn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, đại biểu Nguyễn Quốc Thắng, Phó GĐ Sở nội vụ Tiền Giang đề nghị xem xét một số chế độ ưu đãi để thu hút người có tài về xã công tác.

Một số đại biểu đề nghị nâng mức hỗ trợ một lần đối với sinh viên xếp loại xuất sắc và giỏi, nâng tuổi đời của sinh viên tốt nghiệp đại học được thu hút đến 30 tuổi và quan tâm xem xét tiêu chuẩn chính trị để đảm bảo điều kiện cơ bản khi đảm nhận nhiệm vụ.

Sau phần đóng góp ý kiến tại hội trường, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua 6 Nghị quyết trình tại kỳ họp lần này.