HĐND tỉnh Tiền Giang – Nửa nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật

(THTG) Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt những kết quả nhất định; đã tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; đồng thời, tiến hành khảo sát để nắm tình hình, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, bức xúc của cử tri.

Chu tich HDND 6

Chu tich HDND 4

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Ảnh: Võ Duy

Theo đó từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 08 kỳ họp; ban hành 152 Nghị quyết và những nội dung chính của các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đều được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri biết, thực hiện và giám sát triển khai thực hiện. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được chú trọng về chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

vlcsnap-2023-11-07-15h22m20s805.png

Giám sát tại huyện Tân Phú Đông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: Việt Bình

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức trên 500 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp thường lệ, với gần 36.500 cử tri tham dự và có khoảng 3.900 ý kiến, kiến nghị. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiếp 26 lượt công dân; qua đó chuyển 146 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết 98 đơn và 148 đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Đặc biệt, hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng nề nếp, hiệu quả. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành góp phần đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân nói riêng và góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh nhà nói chung.

vlcsnap-2023-11-07-15h23m12s417.png

vlcsnap-2023-11-07-15h23m22s575.png

Tổ chức Kỳ họp thứ 9. Ảnh: Việt Bình

Cùng với đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc theo dõi, đôn đốc, giám sát của các cơ quan chức năng khi thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được theo dõi thường xuyên; việc xem xét, cho ý kiến về các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện kịp thời, chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức điều hành phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Mạnh Cường