HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND tỉnh về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(THTG) Chiều ngày 25-10, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã có vuổi làm việc với UBND tỉnh về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác, gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn giám sát.

HDND giam sat

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Thực hiện kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp tại Sởi nguyên – Môi trường, UBND 06 huyện và 6 xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, qua đó đoàn giám sát ghi nhận một số kết quả: Tính đến ngày 31/8/2019, tại văn phòng đăng ký đất đai, hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn 99,7%, quá hạn 0,3%. Tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận, hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn 96,3%, quá hạn 3,7%; công tác đo đạc, hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn 92,3%, quá hạn 7,7%.

HDND giam sat 2 HDND giam sat 3

Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Bùi Phong

Theo đó các quy trình, thủ tục, lệ phí liên quan công tác cấp giấy chứng nhận đều được UBND tỉnh, ngành tài nguyên môi trường công khai trên cổng thông tin điện tử, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và UBND cấp xã đều có nêm yết công khai theo qui định. Tuy nhiên, các hồ sơ về đất đai phát sinh nhiều, nhưng công chức chuyên môn hướng dẫn còn ít, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, nên khi tiếp cận hồ sơ chưa thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, nên người dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần. Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã thảo luận nhiều vấn đề bất cập, do những quy định từ cơ chế chính sách chưa phù hợp.

HDND giam sat 6

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác giám sát của HĐND tỉnh Tiền Giang, giúp cho UBND tỉnh và ngành tài nguyên môi trường thấy được những tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ đó tăng cường công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp, kịp thời trong thời gian tới.

HDND giam sat 1

 

Bà nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang kết buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Kết luận buổi làm việc, Bà nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của các sở ngành, để trình các bộ ngành trung ương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng hơn, nhận được sự hài lòng hơn của người dân.

Thu Thủy