HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

(THTG) Ngày 25/10, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang đã đến làm việc với Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh về thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Untitled 1

        Ảnh : Anh Tuấn 

 Theo báo cáo tại buổi giám sát, đối với công tác xúc tiến đầu tư, hàng năm Trung tâm đã xây dựng tài liệu, danh mục dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức và tham gia tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư. Trong giai đoạn 2011-2015, Trung tâm đã tiếp 176 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với lĩnh vực thương mại, Trung tâm đã tăng cường công tác xúc tiến, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh thông tin thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đối với lĩnh vực du lịch, Trung tâm đã xây dựng ấn phẩm để xúc tiến và quảng bá du lịch của tỉnh; khảo sát, xây dựng các tuyến, điểm du lịch mới; tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm ngành du lịch và ẩm thực trong và ngoài nước, nhằm tham mưu cho UBND tỉnh đề ra những giải pháp hiệu quả trong nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần, cũng như những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn, qua đó làm cơ sở để Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo lên Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các ngành, các cấp trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới.

 

An Phước