HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(THTG) Ngày 30-6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp đầu tiên. Tham dự kỳ họp có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, khóa XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ky hop thu 1 HDND 3

Ky hop thu 1 HDND 2

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khoá IX phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khoá IX cho biết: là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, trong nhiệm kỳ qua HĐND tỉnh Tiền Giang Khoá IX đã phát huy trí tuệ của tập thể, dân chủ bàn bạc, thảo luận tạo sự thống nhất cao trong quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đã thật sự đi vào cuộc sống, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cử tri và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Ky hop thu 1 HDND 5 Ky hop thu 1 HDND 6

Đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Trần Liêm

HĐND tỉnh Khoá X bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiên các giải pháp để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2026, do đó đòi hỏi HĐND tỉnh Khoá X phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ và sức mạnh của tập thể, giải quyết các vấn đề lớn có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của tỉnh. Từng đại biểu HĐND tỉnh Khoá X cần phải năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm về việc làm của mình, vì lợi ích chung, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại kỳ họp thứ nhất, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ky hop thu 1 HDND 10Ky hop thu 1 HDND 8

Đại biểu HĐND tỉnh tham gia bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Liêm

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công, đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,86%. Các đại biểu được bầu về cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử thêm, bầu cử lại, không có vi phạm pháp luật về bầu cử. Kết quả, số đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 61 đại biểu, là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ky hop thu 1 HDND 11

Ông Trần Thanh Nguyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cái Bè, được bâù giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Liêm

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Khoá XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ; ông Trần Thanh Nguyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cái Bè, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ky hop thu 1 HDND 12

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Liêm

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026; ông  Trần Văn Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phạm Văn Trọng – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

vlcsnap-2021-06-30-14h57m00s174

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 yêu cầu ngay sau kỳ họp này HĐND, UBND, các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh tập trung hoàn tất cả hồ sơ, thủ tục trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ phê chuẩn các chức danh chủ chốt theo quy định. Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, các ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, tập hợp vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu,  nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

Ong Binh

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Trần Liêm

Đặc biệt, từng đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của mình, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh của tâm tư, nguện vọng của cử tri. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung cho kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2021. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ HĐND tỉnh, chỉ đạo các ngành địa phương tổng hợp đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trọng Hiếu