HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ 9

(THTG) Sáng ngày 15/8, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ 9. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh và ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy.

Ông Trần Thế Ngọc, Bí thư tỉnh ủy tham dự kỳ họp.

            

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thay ông Dương Minh Điều được tỉnh ủy điều động sang làm công tác khác. Kết quả, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Thanh Đức giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Thanh Đức, sinh năm 1959, quê quán: thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, có học vị Tiến sĩ triết học và kỹ sư giáo dục Nông nghiệp, nguyên là Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Tiền Giang.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu cũng thống nhất cao, thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy, để thành lập thị xã Cai Lậy; điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy. Cụ thể, thị xã Cai Lậy được thành lập với diện tích tự nhiên trên 14 ngàn hecta, gồm 6 phường và 10 xã. Trụ sở hành chính đặt tại phường Nhị Mỹ. Còn huyện Cai Lậy có diện tích tự nhiên trên 29 ngàn 500 hecta, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, trụ sở đặt tại xã Bình Phú.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan cần khẩn trương tiến hành các thủ tục theo quy định, để triển khai các kết quả làm việc của kỳ họp.