HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Phường 10

(THTG) Ngày 02/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Phường 10, Tp. Mỹ Tho hiện có 02 dự án quy hoạch để phát triển kinh tế – xã hội gồm: Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng phường, tỷ lệ 1/2000, với diện tích quy hoạch là 266,58 hecta và Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Sao Mai, tỷ lệ 1/500, với diện tích quy hoạch là 125,54 hecta.

Still0402_00004 Still0402_00005

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang tìm hiểu việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Phường 10, Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Qua 8 năm triển khai thực hiện, UBND phường đã tập trung tuyên truyền đến các hộ dân hiểu rõ thông tin dự án. Đồng thời phối hợp với các ngành tiến hành kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn do UBND thành phố phân cấp và nhân dân đóng góp đưa vào xây dựng 20 tuyến hẽm trên địa phường, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay các dự án quy hoạch trên địa bàn phường theo đánh giá là còn chậm gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân, cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Still0402_00000 Still0402_00001

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang tìm hiểu thực tế dự án quy hoạch Khu đô thị mới Sao Mai. Ảnh: Việt Bình

Buổi làm việc giúp Đoàn giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang, nắm rõ hơn về thực trạng trong công tác quản lý nhà nước trong việc lập quy hoạch; triển khai công tác huy động, tổ chức nguồn lực phát triển các dự án, làm cơ sở cho những giải pháp, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy hoạch phát triển phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế, tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của các hộ dân trong dự án quy hoạch khu đô thị mới Sao Mai trên địa bàn phường 10.

Việt Bình