HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Châu Thành

(THTG) Ngày 8/11, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Tiền Giang đến làm việc với UBND huyện Châu Thành về thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.

1

Ảnh: Bùi Phong

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, để hỗ trợ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, UBND huyện Châu Thành đã nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thông thoáng, đồng thời sử dụng tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhằm đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó đáng chú ý là khu dân cư  Chợ Tam Hiệp đã đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2016, Chợ Tân Lý Đông dự kiến hoàn thành tháng 11/2016, Công viên nghĩa trang xã Tân Lý Đông, Chợ Bình Đức… Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành còn tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và duy trì đối thoại với các nhà đầu tư, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, nhất là về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuê đất, thủ tục về ưu đãi thuế, hoàn thuế…

Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại diện UBND huyện Châu Thành trong việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số thành phần, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, qua đó làm cơ sở để Ban Kinh tế Ngân sách- Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo lên Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các ngành, các cấp trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới.

Phúc Huy