HĐND tỉnh giám sát Sở GD&ĐT

(THTG) Ngày 15/11, Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng 2019 và kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND của Sở GD-ĐT.

HDND giam sat So Giao duc 1

HDND giam sat So Giao duc 2

 Quang cảnh buổi làm việc của HĐND với Sở GD&ĐT. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi làm việc, ngành GD-ĐT Tiền Giang đã báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị Quyết  số 15 của HĐND tỉnh, về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018. Theo đó, năm 2018 ngành giáo dục và đào tạo Tiền Giang đã huy động trẻ đến nhà trẻ đạt 13%, huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến lớp mẫu giáo là 82,7%; học sinh trong độ tuổi đến trường bậc tiểu học đạt 100%; THCS đạt 98% và THPT là 71%.  Toàn tỉnh hiện có 188 cơ sở giáo dục mầm non, 218 trường tiểu học, trong đó 01 trường Tiểu học chuyên biệt giáo dục trẻ khuyết tật, 126 trường THCS, 34 trường THPT và 04 trường phổ thông có nhiều cấp học. Toàn tỉnh có 236 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 41%, tăng 41 trường so với năm 2017.  Nhìn chung, qui mô trường lớp, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, đáp ứng  tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trong tỉnh.

HDND giam sat So Giao duc 3

HDND giam sat So Giao duc 4

 Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyên

Ngành giáo dục cũng kiến nghị về cơ chế hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên vùng xa, cơ chế trong tuyển giáo viên mầm non, có chính sách nâng cao đời sống, thu nhập cho giáo viên, nhân viên phục vụ trong ngành, tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Đoàn giám sát HĐND đã ghi nhận những kiến nghị của ngành để chuyển các cơ quan có thẩm quyền và trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Ưu tiên đầu tư, tháo gỡ đồng thời lưu ý ngành giáo dục tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm …  tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà trong thời gian tới.

Thu Thủy

Tags: