HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chợ Gạo

(THTG) Ngày 16-10, Đoàn giám sát Ban Kinh tế – Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2023-10-17-09h26m13s521.png

vlcsnap-2023-10-17-09h26m24s576.png

Quang cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh với huyện Chợ Gạo về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo UBND huyện Chợ Gạo, từ khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-7-2014, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thuận lợi hơn do các quy định về bồi thường, các chính sách hỗ trợ và tái định cư được chặt chẽ theo hướng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng. Tổng số sự án, công trình có thu hồi đất trên địa bàn huyện Chơ Gạo từ khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-7-2014 đến hết ngày 31/12/2022 là 29 dự án, trong đó 27 dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, 2 dự án đang triển khai; huyện bố trí nền tái định cư cho 10 hộ bị thu hồi đất. Tuy nhiên, theo phân tích của lãnh đạo huyện Chợ Gạo, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở đó tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát,  UBND huyện Chợ Gaọ trao đổi, thảo luận làn rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế còn tồn tại; đồng thời, gợi ý một số giải pháp để địa phương nghiên cứu tháo gỡ trong thời gian chờ Trung ương sửa đổi các quy định về mặt cơ chế, chính sách./.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu