HĐND tỉnh giám sát về công tác quản lý môi trường

(THTG) Ngày 4/9, HĐND tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn giám sát về công tác quản lý môi trường tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

Đoàn do ông Trần Kim Trát- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Untitled 1

Ảnh: Trần Liêm

Phát triển các Khu – Cụm công nghiệp của tỉnh Tiền Giang hiện nay bắt đầu phát sinh về những vấn đề trước đây khi qui hoạch các khu cụm công nghiệp chưa tính đến. Đó là sự phát triển các khu – cụm dân cư xung quanh khu công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khi đi vào sản xuất đã mở rộng nhà máy nâng cao năng suất. Sự phát triển này đóng góp vào kinh tế giải quyết lao động nhưng vấn đề nổi cộm được cử tri phản ánh hiện nay là ảnh hưởng môi trường, nhất là ảnh hưởng mùi hôi  từ chế biến thức ăn thuỷ sản. Từ thực tế này, HĐND tỉnh làm việc với các ngành liên quan để có cơ sở kiến nghị giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Về lâu dài có định hướng chính sách : tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về môi trường cho Ban quản lý Khu công nghiệp, qui hoạch khu tập hợp các doanh nghiệp thuỷ sản, các doanh nghiệp sản xuất phát sinh mùi hôi ảnh hưởng môi trường.

Việc này cũng nhằm rút kinh nghiệm trong cấp phép đầu tư xây dựng các nhà máy, cần chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường để các Khu – Cụm công nghiệp của tỉnh Tiền Giang phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Thảo