HĐND huyện Tân Phước giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công

(THTG) Ngày 25/5, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tân Phước tổ chức đoàn giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện.

Still0525_00066

Quang cảnh buổi giám sát đất công của HĐND huyện Tân Phước. 

Theo Báo cáo của UBND huyện Tân Phước, tính đến ngày 21/12/2017, tổng số đất công hiện đang quản lý và sử dụng trên địa bàn huyện Tân Phước là 377 thửa với tổng diện tích là 4,181,90 hecta, trong đó diện tích đất công đã giao là 240 thửa với tổng diện tích trên 4,090 hecta, còn lại 91,4 hecta với 137 thửa đất.

Qua giám sát, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất; tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận của các tổ chức được giao đất. Nhìn chung hầu hết các thửa đất được giao đều được cấp giấy chứng nhận và có cấm mốc quản lý và sử dụng theo quy định. Bên cạnh đó, tình hình lấn, chiếm, cho thuê đất công do xã quản lý còn xảy ra, hiện nay trên toàn huyện có 5 thửa với 6 hecta đất công bị lấn chiếm.

Still0525_00068 Still0525_00067

HĐND huyện Tân Phước kết luận buổi giám sát

Kết thúc buổi giám sát, Thường trực HĐND huyện Tân Phước đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, phòng ban, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp còn tồn đọng và các dự án chuyển đổi sai mục đích sử dụng đất;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Phúc Thịnh