HĐND giám sát thực hiện quy trình điều tra hộ nghèo, cận nghèo tại xã Quơn Long

(THTG) Tại huyện Chợ Gạo, Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc về việc thực hiện quy trình điều tra, bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; xét hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại xã Quơn Long.

Untitled 1

Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang  làm việc tại huyện Chợ Gạo. Ảnh : Việt Bình 

Tại buổi làm việc, Đoàn đi thực tế tìm hiểu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tại các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tìm hiểu về điều kiện nhà ở các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc các ấp trên địa bàn xã. Tính đến cuối năm 2016, toàn xã Quơn Long còn 63 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,32%, trong đó số hộ thoát nghèo là 17 hộ đạt chỉ tiêu trên giao, hộ cận nghèo còn 22 hộ. Từ ngày 1.7.2013 đến nay chính quyền địa phương đã xét hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 11 căn nhà cho các hộ gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Đoàn giám sát đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của địa phương. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những nôi dung cần thiết trong thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cũng như xét hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng./.

 Trọng Hiếu