Gò Công Đông tổng kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(THTG) Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Gò Công Đông vừa  tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

5 năm qua, các cấp ủy Đảng – chính quyền – Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN huyện Gò Công Đông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến địa bàn dân cư lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: như pa-nô, bang-rol, áp phích, tổ chức vận động các điểm bán hàng bình ổn giá, trên phương tiện loa đài… qua đó, cuộc vận động đã có tác động tích cực, giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi, thay đổi hành vi trong tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước.

02

Đã tổ chức 9 phiên chợ bán hàng, có 61 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, thu hút hơn 27.800 lượt người tham quan mua sắm, doanh số bán hàng trên 1 tỷ đồng, thông qua các đợt bán hàng giúp các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm mở rộng kênh phân phối nội địa góp phần sản xuất kinh doanh.

Để người tiêu dùng sử dụng hàng Việt, các ngành, các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, xử lý kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục mở rộng các điểm bán hàng bình ổn giá để giới thiệu và quảng bá hàng hóa Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng.

Thu Hồng