Giữ giá xăng, tăng giá dầu

Chiều 4-1, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ ổn định giá các loại xăng, nhưng tăng giá các loại dầu từ 324 đồng/lít đến 493 đồng/kg, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng khoáng, xăng E5 ở mức 0 đồng/lít. Đồng thời, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng dầu như hiện hành và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

– Xăng khoáng: 229 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít);
– Xăng E5: 567 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít);
– Dầu diesel: 250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít);
– Dầu hỏa: 450 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 450 đồng/lít);
– Dầu mazut: 500 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

– Xăng RON 92: giữ ổn định giá;
– Xăng E5: giữ ổn định giá;
– Dầu diesel 0.05S: tăng 324 đồng/lít;
– Dầu hỏa: tăng 310 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 493 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng RON 92: không cao hơn 17.594 đồng/lít;
– Xăng E5: không cao hơn 17.322 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.757 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 12.253 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.127 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 16 giờ 00 ngày 4-1-2017.

Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 16 giờ 00 ngày 4-1-2017.

Trong lần điều chỉnh cuối năm 2016 vào chiều 20-12-2016, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ 250 đồng/lít dầu đến 600 đồng/lít xăng, đồng thời tăng giá 672 đồng/kg dầu đến 919 đồng/lít xăng.

Nguồn Nhân dân