Giới thiệu Bộ trưởng Trần Đại Quang làm tân Chủ tịch nước

Chiều 31-3, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Có 474/494 ĐBQH có mặt, số phiếu phát ra là 474 phiếu. Kết quả kiểm phiếu có 447 phiếu đồng ý, chiếm 90,49% tổng số ĐBQH; 26 phiếu không đồng ý, chiếm 5,26% tổng số ĐBQH.

ĐBQH bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: LÃ ANH

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước cũng đã được Quốc hội thông qua. Nghị quyết  có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: LÃ ANH

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nêu vắn tắt quá trình công tác của đồng chí Trần Đại Quang.

Sau đề cử này, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Ngày 2-4 tới, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước.

Tương tự tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nếu đắc cử, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, quốc dân đồng bào. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang được giới thiệu làm tân Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Nguồn sggp.org.vn