Giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ nhất

Với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh”, ngày 25-3, tại Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì hội nghị.

1

Quang cảnh Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm, thảo luận việc áp dụng những quy định mới về quy trình soạn thảo, thẩm tra, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định, chất lượng và hiệu quả; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, nhất là: thời gian xây dựng nghị quyết quá dài, trong khi quy trình, thời gian thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND được quy định rất ngắn; có sự trùng lắp về trình tự, thủ tục…

Để nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành nghị quyết, qua các tham luận của các địa phương đề nghị: Thường trực HĐND cấp tỉnh cần xây dựng kế hoạch, chi tiết; công tác thẩm tra nội dung nghị quyết cần được cải tiến theo hướng cơ quan chuyên môn phải chủ động soạn thảo dự thảo nghị quyết sớm và có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ góp phần tăng cường mối quan hệ, là diễn đàn để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh. Đồng thời, tìm ra giải pháp tốt để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, hoạt động của HĐND vẫn còn gặp những mặt hạn chế, tồn tại, khó khăn, đó là: việc xác định, phân biệt giữa văn bản chứa đựng nội dung mang tính chất quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt trên thực tế vẫn chưa rõ ràng, lúng túng và có phần chưa thống nhất; cơ quan soạn thảo khi soạn thảo nghị quyết gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết cho Thường trực HĐND cấp tỉnh còn chậm; quy trình còn chồng chéo…. đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng nghị quyết được ban hành, khi triển khai thực hiện nghị quyết còn gặp những khó khăn.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phùng Quốc Hiển đề nghị: Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để xây dựng nghị quyết đúng quy định pháp luật, sát với thực tiễn đời sống xã hội; cần nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND nhằm phát hiện những vấn đề chưa phù hợp để đưa ra quyết định đúng đắn; Thường trực HĐND chủ động phân công các ban tham gia ngay từ đầu xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết để nâng cao chất lượng; cần chú trọng công tác triển khai, thực hiện nghị quyết sau kỳ họp nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nguồn Nhân dân