Giám sát thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của UBND thành phố Mỹ Tho

(THTG) Ngày 3/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Tiền Giang đã làm việc với UBND thành phố Mỹ Tho về thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

1

Ảnh: Phi Phụng

Theo báo cáo của UBND thành phố Mỹ Tho, để hỗ trợ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, UBND thành phố đề ra một số mục tiêu để thực hiện, trong đó hàng năm đều xây dựng kế hoạch cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, nhất là về đăng ký thành lập doanh nghiệp, thuê đất, thủ tục về ưu đãi thuế, hoàn thuế. Thành phố cũng công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi đầu tư; tăng cường tính năng động của lãnh đạo thành phố; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông thuỷ bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố đã xúc tiến đầu tư được một số dự án quan trọng, như dự án Bến du thuyền phường 6, Khu dân cư dọc sông Tiền, Khu thương mại dịch vụ trên đường Lê Văn Phẩm, Trung tâm thương mại Mỹ Tho, Hoa viên nghĩa trang cùng một số dự án khác.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại diện UBND thành phố Mỹ Tho trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần, cũng như những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn, qua đó làm cơ sở để Ban Kinh tế Ngân sách- Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo lên Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các ngành, các cấp trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới.

An Phước