Giám sát chất lượng xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 14/9, Đoàn giám sát Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Mạnh Cường- Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân nhân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chất lượng xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Trong 4 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hậu Thành, huyện Cái Bè có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ, được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Đến nay, xã có 5/5 ấp được công nhận ấp văn hóa. Cuối năm 2014, toàn xã có 95,7% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa được đầu tư xây dựng bước đầu phát huy tốt hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phong trào, xã còn một số hạn chế như công tác phối hợp bình xét hàng năm chưa chặt chẽ; kinh phí đầu tư xây dựng các phòng chức năng thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí trong nhân dân còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận những kết quả bước đầu cùng những ý kiến, kiến nghị các thành viên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hậu Thành. Đề nghị Ban chỉ đạo phong trào xã cần tiếp tục tuyên truyền nội dung việc thực hiện cuộc vận động, nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chí thực hiện cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, thường xuyên đánh giá việc thực hiện phong trào nhằm đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./

Trọng Hiếu