Giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều 15/11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trỉ cuộc họp triển khai quyết định giải thể Trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tỉnh Tiền Giang.

giai the trung tam xuc tien dau tu thuong mai du lich Tien Giang 1

Quang cảnh buổi làm việc triển khai quyết định công tác cán bộ. Ảnh: Trọng Hiếu

Thực hiện đề án 02 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3370 ngày 31/10/2018 giải thể Trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tỉnh Tiền Giang, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm về các sở liên quan gồm: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công thương và Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, không thành lập tổ chức mới.

giai the trung tam xuc tien dau tu thuong mai du lich Tien Giang 2

giai the trung tam xuc tien dau tu thuong mai du lich Tien Giang 3

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật, chuyển giao các chương trình, dự án, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các sở có liên quan, bàn giao nguyên trạng tài chính, tài sản, trụ sở làm việc. Sở Nội vụ Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều động công chức, hướng dẫn thực hiện việc chuyển công tác cho viên chức hoặc giải quyết chế độ cho công chức, viên chức trung tâm theo quy định của pháp luật.

giai the trung tam xuc tien dau tu thuong mai du lich Tien Giang 4

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Tính đến ngày 15/11, có 10 viên chức của Trung tâm xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tỉnh Tiền Giang được điều chuyển nhận công tác mới ở Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Công thương và Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Tất cả đều ổn định tư tưởng, hòa nhập tốt với môi trường làm việc mới.

Kim Nữ

Tags: