Giá viện phí năm 2017: áp dụng chung đối tượng có và chưa có thẻ BHYT

Đây là những đối tượng sẽ được áp dụng mức giá viện phí mới tại 27 tỉnh, thành phố còn lại trong năm 2017 này.

Theo dự kiến, vào quý 1, đầu quý 2 năm 2017 này, liên bộ Y tế và Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định mức giá đầy đủ các yếu tố chi phí gồm chi phí trực tiếp và tiền lương để áp dụng cho những đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và không có thẻ để bảo đảm bình đẳng cùng mức giá giữa đối tượng có thẻ BHYT và không có thẻ, mà chỉ khác về chi trả.

Mục đích của việc điều chỉnh này là nhằm tiến tới bảo hiểm toàn dân. Người có thẻ BHYT do quỹ bảo hiểm y tế chi trả (trừ phần đồng chi trả của một số nhóm và một số dịch vụ, thuốc, vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ) và người không có thẻ sẽ phải tự trả tiền. Lúc đó người dân sẽ thấy lợi ích của bảo hiểm y tế để tham gia.

Giá viện phí năm 2017: áp dụng chung đối tượng có và chưa có thẻ BHYT - ảnh 1Giá viện phí năm 2017 sẽ được áp dụng chung với đối tượng có và chưa có thẻ BHYT

Ngoài ra, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí để áp dụng cho các đối tượng khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Được biết, năm 2016, Bộ Y tế đã tăng giá viện phí ở hơn 40 tỉnh thành với đối tượng có thẻ BHYT. Còn đối tượng không có thẻ BHYT hiện vẫn chi trả theo bảng giá ban hành từ năm 2006 và 2012, chưa tính đủ chi phí trực tiếp, chưa có tiền lương nên thấp hơn mức giá khám chữa bệnh BHYT, trong khi theo Nghị định 16, đến năm 2016 phải thực hiện mức giá tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương.

Vì vậy, lộ trình thực hiện mức giá cho người chưa có thẻ BHYT đang chậm hơn thời gian quy định của Chính phủ. Đến nay cả nước đã có 81% dân số tham gia bảo hiểm y tế./.

Nguồn Tổ quốc