Gần 3.300 tỉ đồng đầu tư đường dọc sông Tiền qua tỉnh Tiền Giang

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư đường tỉnh 864 (hay còn gọi là đường dọc sông Tiền), với tổng mức đầu tư gần 3.300 tỉ đồng.

tg.png

Bản đồ dự án đường dọc sông Tiền. 

Dự án sẽ đầu tư xây dựng 13 cầu, gồm Cái Cối, Cái Sơn, Kênh Kháng Chiến, Thư Lương, Nước Đục, Mỹ Hưng, Chợ Gạo, Xuân Hoà, Vàm Giồng, Long Bình, Phước Trung, Long Uông và Vàm Kênh. Ngoài ra, sẽ xây dựng, nâng cấp các phần đoạn tuyến có liên quan.

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 – 2027, khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc liên kết vùng, thúc đẩy việc liên kết giữa các vùng kinh tế đô thị trong tỉnh Tiền Giang và  Tiền Giang với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Minh Toàn