Facebook thêm chức năng đánh giá độ tin cậy của thông tin

Bắt đầu từ tuần này, mạng xã hội Facebook sẽ tạo thêm chức năng giúp người dùng chấm điểm độ tin cậy của các nguồn thông tin xuất hiện trên tài khoản của mình.

Facebook thêm chức năng đánh giá độ tin cậy của thông tin

Chức năng này sẽ đảm bảo người dùng được tiếp cận với luồng thông tin “sạch”. Facebook quyết định phát triển hệ thống dựa trên đánh giá khách quan của chính người dùng thay vì dựa trên đánh giá chủ quan của đội ngũ Facebook hay các chuyên gia.

Chức năng mới cập nhật sẽ không ảnh hưởng tới số lượng thông tin hiển thị trên tài khoản của người dùng mà chỉ cân bằng giữa các nguồn thông tin dựa trên đánh giá độ tin cậy từ cộng đồng.

Nguồn SGGP