Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?

 Trong đợt cải cách tiền lương sắp tới, lương hưu là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức. Vậy lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?

Theo lộ trình cải cách tiền lương, từ 1-7-2024 trở đi, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) dự kiến sẽ được hưởng mức tiền lương mới cao hơn so với thời điểm hiện tại.

Với cách tính lương hưu dựa trên số năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu như hiện nay, việc tăng mức tiền lương đóng BHXH sẽ dẫn đến việc tăng mức lương hưu. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có thời gian hưởng tiền lương mới càng dài thì lương hưu càng tăng cao so với người nghỉ hưu trước 1-7-2024.

Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?- Ảnh 1.

Căn cứ vào từng đối tượng cụ thể, mức lương hưu sau cải cách sẽ được xây dựng và điều chỉnh để cả những người nghỉ hưu trước hay sau thời điểm cải cách tiền lương

Như vậy, người nghỉ hưu sau 1-7-2024 có thể sẽ được hưởng mức lương hưu cao hơn nhiều so với những người nghỉ hưu trước cải cách tiền lương, dẫn đến sự phát sinh chênh lệch lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước và sau ngày 1-7-2024 khi thực hiện cải cách tiền lương.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính cân đối về mức hưởng giữa những người nghỉ hưu trước và sau 1-7-2024 đồng thời đảm bảo tính cân đối trong khả năng thu – chi, BHXH Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh mức tăng lương hưu từ 1-7-2024 với mức tăng khoảng 8%.

Căn cứ vào từng đối tượng cụ thể, mức lương hưu sau cải cách sẽ được xây dựng và điều chỉnh để cả những người nghỉ hưu trước hay sau thời điểm cải cách tiền lương đều không bị thiệt thòi theo đúng tinh thần Nghị quyết 27.

Cho tới thời điểm hiện tại là giữa tháng 6, các chính sách hay chế độ lương hưu theo chính sách cải cách tiền lương từ 1-7-2024 tới đây vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Tuy nhiên, mức lương hưu sau cải cách sẽ được xây dựng và điều chỉnh sao cho những người nghỉ hưu trước hay sau thời điểm cải cách tiền lương đều không bị thiệt thòi theo đúng tinh thần Nghị quyết 27.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết từ 1-7-2024 sẽ có 3 mức điều chỉnh lương hưu cho 3 nhóm đối tượng khi cải cách tiền lương bao gồm:

Nhóm 1: Những người nghỉ hưu sau 1-7-2024

Hiện nay, mức lương hưu dành cho đối tượng nghỉ hưu sau 1-7-2024 tăng bao nhiêu sẽ được Bộ và các cơ quan liên quan tính toán kỹ lưỡng và hợp lý, hài hòa giữa những người có cùng chức vụ, công việc chuyên môn trước và sau thời điểm cải cách 1-7-2024.

Nhóm 2: Những người nghỉ hưu trước 1-7-2024

Đây là nhóm đối tượng sẽ được lưu ý khi thực hiện cải cách tiền lương. Theo đó, nhà nước sẽ sắp xếp mức bù giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách tiền lương.

Bên cạnh đó, những người nghỉ hưu trước 1-7-2024 ngoài được áp dụng chính sách BHXH thì sẽ vẫn được đảm bảo đầy đủ các chế độ như những người nghỉ hưu bình thường.

Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?- Ảnh 2.

Trong đợt cải cách tiền lương sắp tới, lương hưu cũng là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã nhấn mạnh quan điểm về việc điều chỉnh mức lương hưu không được thấp hơn 50% so với mức tăng sau cải cách nhằm đảm bảo sự cân đối, không để người nghỉ hưu trước 1-7 bị thiệt thòi sau cải cách tiền lương.

Nhóm 3: Những người nghỉ hưu trước năm 1995

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa đối với nhóm đối tượng này.

Như vậy, có thể nói khi thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến những người nghỉ hưu trước ngày 1-7-2024 và trước năm 1995 sẽ được xem xét tăng mức lương hưu phù hợp để đảm bảo tính hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu trước 1-7 bị đẩy xa, thiệt thòi hơn khi cải cách tiền lương.

Nguồn NLĐ

Các bài viết liên quan