+ Tiền Giang tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng trên đàn bò đạt hơn 79% + Cái Bè chuyển đổi gần 500 hecta nhãn tiêu da bò sang các giống nhãn khác như: nhãn Ido, Thạch Kiệt và xuồng cơm vàng + Gò Công Tây triển khai kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ + Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn Mỹ Tho.