Du khách đến Tiền Giang tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 .

(THTG) Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017, du  khách đến  Tiền Giang  tham quan du  lịch  tăng  cao.

Theo Ban quản lý Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho cho biết:  trong ngày 30/4,1/5 và 2/5, có gần 15 ngàn lượt  du khách qua Bến tàu  thủy Tiền Giang, đến các điểm du  lịch  sinh  thái sông nước,  miệt  vườn ở các cù lao trên trên sông Tiền. Phần lớn du  khách đến Tiền Giang  là  khách  quốc tế. Chỉ tính  riêng  trong  ngày  30/4, Bến tàu  thủy Tiền Giang  đã đón  5.770 du khách, trong  đó  có 2.940  khách  quốc tế.  So  với thời điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2016, lượng  du  khách đến Tiền Giang trong  dịp  lễ năm nay  tăng  trên 10% .

Untitled 1

Ảnh : Anh Tuấn 

Nhìn chung,  công  tác  quảng bá cho du lịch, các tuyến, tour du lịch Tiền Giang cũng có sự kết hợp đa dạng với các loại hình du lịch sinh thái đặc trưng sông nước miệt vườn, cũng như các dịch vụ  du lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đối với du khách gần xa. Công  tác an ninh, an toàn du lịch và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng  được các công  ty  du  lịch  chú trọng ,  nhằm phục vụ du  khách  được tốt  hơn.

Công Luận

Các bài viết cùng chuyên mục