Đóng góp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao

(THTG) Sáng ngày 6/4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, dự kiến Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

2

Quang cảnh cuộc họp đóng góp ý kiến luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao.

Góp ý kiến cho dự thảo luật các đại biểu đã tập trung cho ý kiến qui định hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục thể thao; về thể dục thể thao quần chúng; về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể thao thành tích cao; góp ý về từ ngữ trong nội dung tại điều 2, điều 3, về hiệu luật thi hành luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao.

 

Thanh Thảo

Các bài viết cùng chuyên mục