Đóng góp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao

(THTG) Sáng ngày 6/4, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, dự kiến Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.

2

Quang cảnh cuộc họp đóng góp ý kiến luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao.

Góp ý kiến cho dự thảo luật các đại biểu đã tập trung cho ý kiến qui định hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục thể thao; về thể dục thể thao quần chúng; về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể thao thành tích cao; góp ý về từ ngữ trong nội dung tại điều 2, điều 3, về hiệu luật thi hành luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao.

 

Thanh Thảo