Đóng góp Dự thảo Luật phí, Lệ phí

(THTG) Ngày 18/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang hội nghị lấy ý kiến các sở, ngành đóng góp Dự thảo Luật phí, Lệ phí.

Dự thảo Luật phí, Lệ phí gồm 6 chương, 23 điều sẽ được Quốc hội khóa 13 thảo luận thông qua vào kỳ họp thứ 10 sắp tới.

1

Ảnh: Minh Nguyên

Hầu hết đại biểu tham dự đều đồng tình việc cần thiết phải ban hành Luật này, bởi Pháp lệnh phí và lệ phí đã thực hiện được hơn 10 năm, bộc lộ nhiều bất cập cần sửa đổi. Các ý kiến đều cho rằng, Luật khi được ban hành phải tạo ra một bước chuyển lớn, khắc phục tình trạng phí chồng phí hiện nay. Tuy nhiên, nội dung dự thảo luật cần rà soát, chỉnh sửa lại. Đại biểu cho rằng, các điều khoản quy định của Luật còn chung chung, chưa bao quát các khoản thu phí và lệ phí của các cơ quan, tổ chức không thuộc cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công; cần quy định rõ danh  mục các loại phí, lệ phí, nguyên tắc xác định mức thu,  chính sách miễn giảm để tạo sự công bằng, minh bạch.

Đại biểu cũng đề nghị không nhập án phí, lệ phí của tòa án vào Luật này vì đặc thù phí của tòa án khác hoàn toàn với các loại phí, lệ phí khác; đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định một số phí và lệ phí ở địa phương để tránh thu vượt giới hạn, ngoài danh mục; bổ sung phí, lệ phí bắt giữ tàu biển, máy bay, phá sản vào Luật; bỏ một số phí và lệ phí chưa hợp lý, có mức thu thấp; đề nghị sử dụng từ ngữ thống nhất trong dự thảo luật; bỏ điều 6 và 7 nhập vào điều 3./.

Khánh Hồng