Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Sáng 7-4, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ. Với 475/480 số đại biểu tán thành (chiếm 96,15%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ từ ngày hôm nay (7-4).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban kiểm phiếu công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được 446/490 phiếu đồng ý (chiếm 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội). Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình Nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Với 475/480 số đại biểu tán thành (chiếm 96,15%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức trở thành Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ hôm nay (7-4).

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân đồng bào.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó″.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gửi đến Thủ tướng bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Thủ tướng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng lời tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: DUY LINH).

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng các thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: DUY LINH).

Nguồn nhandan.com.vn