Đồng chí Nguyễn Thị Thập – Cuộc đời và sự nghiệp

(THTG) Đồng chí Nguyễn Thị Thập tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1908 tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (trước là tỉnh Mỹ Tho) trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1930, đồng chí tham gia cách mạng, năm 1931 được kết nạp Đảng cộng sản Đông Dương. Đây là bước ngoặc để người phụ nữ nam bộ thành đồng đóng góp không ngơi nghỉ vào sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước.