Dôi dư gần 28.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, dự kiến số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 27.972 người.

 Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế để thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10.12.2020.

Trong Tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ bổ sung chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

doi du gan 28.000 nguoi hoat dong khong chuyen trach cap xa hinh anh 1

                                                                                  Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế ngoài hưởng một trong các chính sách quy định thì được hưởng thêm mức trợ cấp.

 Cụ thể, nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền thì cứ mỗi tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng.

Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Nếu nghỉ từ 12 tháng kể từ khi có quyết định đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, cứ mỗi tháng nghỉ trước được hưởng mức trợ cấp bằng 1/2 mức trợ cấp quy định.

Với đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ trong thời gian 6 tháng kể khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì cũng được hưởng trợ cấp.

Cụ thể, đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giữ các chức danh bầu cử thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ được hưởng trợ cấp bằng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giữ các chức danh không do bầu cử thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp được hưởng trợ cấp bằng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Gần 9.800 tỷ chi trợ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, với các phương án dự kiến tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 thì dự kiến số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 48.951 người và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 27.972 người.

Dự kiến nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp đối với các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ ngay (nghỉ trước 60 tháng so với lộ trình sắp xếp) là 9.732 tỉ đồng.

Nếu không bổ sung chính sách này, Nhà nước vẫn phải chi trả tiền lương đối với số cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư nêu trên với số tiền dự kiến là 19.464 tỉ đồng (gấp đôi số nguồn kinh phí dự kiến chi trả trợ cấp cho các đối tượng dôi dư đó nếu họ nghỉ ngay) và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (phần Nhà nước đóng) cho các đối tượng đó.

Như vậy, nếu thực hiện chính sách này thì ngân sách nhà nước sẽ phải chi trả ít hơn 9.732 tỉ đồng so với việc chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã./.

Nguồn vov.vn