Doanh nghiệp may mặc khó khăn kép do dịch covid-19

(THTG) Ngành hàng may mặc gặp khó khăn kép do vừa thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào lẫn đầu ra xuất khẩu