Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phải từng bước vươn ra thế giới

Chủ tịch nước đề nghị xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu.

Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Chương trình “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2016”. Đây là các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tiên phong trong quá trình hội nhập quốc tế được Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản lựa chọn và tôn vinh.

doanh nghiep doanh nhan viet nam phai tung buoc vuon ra the gioi hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước thời gian qua; chúc mừng 115 doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2016”.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Qua đó tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo việc làm cho người lao động. Từ đó đóng góp cho ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước với 15 loại vấn đề quan trọng, 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững đất nước. Đây là sự nghiệp to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục nỗ lực đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, toàn diện hơn, vững chắc hơn. Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, hơn nửa triệu doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm là lực lượng tiên phong phát triển kinh tế – xã hội nước nhà và hội nhập quốc tế.

doanh nghiep doanh nhan viet nam phai tung buoc vuon ra the gioi hinh 2
Chủ tịch nước đề nghị phải xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, từng bước vươn ra thế giới

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế với mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc.

“Tôi mong rằng các doang nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần nghiên cứu, quán triệt và chủ động xây dựng các chương trình hành động cụ thể, đặc biệt chú trọng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường. Tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ nguồn vốn từ bên ngoài, tranh thu tiếp thu những công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để khẳng định thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước yêu cầu các doanh nghiệp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, văn hóa các nước, luật pháp và thông lệ quốc tế. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng kết quả, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến nhằm chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Đồng thời cần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, về giá trị kinh tế và những lợi ích hợp pháp của việc thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ cũng như việc tuân thủ nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Trong quá trình hội nhập chúng ta cũng phải tăng cường liên kết, hợp tác với nhau và các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước; tích cực tham gia vào các thể chế thương mại – tài chính – tiền tệ khu vực và toàn cầu; xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng  lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, đề cao trách nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin, nhất là thông tin dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối tác tiềm năng. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo bảo vệ và phát triển cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam; tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập quốc tế, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước./.

Việt Cường/VOV