Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 làm việc với huyện Tân Phước

(THTG) Ngày 08 – 7, Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 do Đại tá Lê Long Hồ – Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tân Phước để thanh tra việc thực hiện Nghị định số 168 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan đến công tác xây dựng, huấn luyện Dân quân tự vệ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Quang cảnh buổi làm việc đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 với huyện Tân Phước.

Thực hiện Nghị định số 168, thời gian qua, huyện tân Phước có sự quan tâm, tập trung thực hiện công tác xây dựng, huấn luyện Dân quân tự vệ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hằng năm, UBND huyện Tân Phước đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ đúng quy định pháp luật; chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lấy việc xây dựng chất lượng chính trị làm chính; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kết quả, trong những năm 2022, 2023, 2024: Chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ giao cho huyện Tân Phước đều thực hiện đạt chỉ tiêu.

Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 tập trung thanh tra các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Phúc Thịnh