Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh Tiền Giang làm việc với huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 28-9, Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang do ông Tạ Minh Tâm – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Chuyên trách tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đến giám sát tại huyện Tân Phú Đông về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Phú Đông, thực hiện Nghị quyết số 24 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2015. Trong những năm qua, từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh, vận động các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, sự đồng thuận của người dân trong công tác giảm nghèo. Tân Phú Đông từ huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo hơn 53,12%, hộ cận nghèo 14,8% đầu giai đoạn 2016-2020. Đến nay, đã thoát nghèo bền vững với tủ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34% , hộ cận nghèo 0,92%. Tân Phú Đông phấn đấu cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%.

vlcsnap-2023-09-29-09h53m07s356.png

vlcsnap-2023-09-29-09h58m33s587.png

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh Tiền Giang với huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Bá Thủy

Trong thực hiện Nghị quyết 25 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Tân Phú Đông đạt 2/9 tiêu chí gồm: tiêu chí thuỷ lợi và phòng chống thiên tai và tiêu chí điện. 7 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí quy hoạch; giao thông; y tế, văn hoá, giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; quốc phòng và an ninh. Đối với tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, đến nay huyện có 1 xã đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới là xã Phú Tân, 3 xã đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới là: Tân Thới, Tân Thạnh, Phú Đông; 2 xã đạt 9/19 tiêu chí xã nông thôn mới là: Tân Phú, Phú Thạnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát, đã thảo luận nguyên nhân dẫn đến những hạn chế; đồng thời, đề nghị địa phương làm rõ một số vấn đề liên quan như: tỷ lệ giải ngân nguồn vốn một số dự án còn thấp; nguồn vốn phân bổ thời gian qua có đáp ứng yêu cầu của địa phương; những khó khăn trong triển khai Chương trình OCOP; những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội; cơ chế phối hợp giữa địa phương và các ngành tỉnh; điều chỉnh đối tượng, mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay với các đối tượng được hỗ trợ vốn vay;…

vlcsnap-2023-09-29-09h56m24s603.png

Ông Tạ Minh Tâm – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Chuyên trách tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Minh Tâm – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Chuyên trách tỉnh Tiền Giang ghi nhận những kết quả đã đạt được của huyện Tân Phú Đông trong thực hiện 02 Nghị quyết triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia. Đồng thời, Đoàn giám sát ghi nhận tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong tổ chức thực hiện và sự phối hợp, lồng ghép 2 chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Yến Vân