Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật An toàn thông tin mạng

(THTG) Sáng ngày 4/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật An toàn thông tin mạng dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 sắp tới. Ông Trần Văn Tấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

1

Ảnh: Bá Thủy

Dự thảo Luật An toàn thông tin mạng gồm 9 chương, 56 điều qui định cụ thể một số nội dung về bảo đảm an toàn thông tin trên mạng như bảo vệ thông tin cá nhân, mật mã dân sự trên mạng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin, kinh doanh an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực và quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Nhiều đại biểu có ý kiến cho rằng Luật An toàn thông tin mạng cần xác định phạm vi điều chỉnh cụ thể vì thông tin mạng có phạm vi rất rộng như thông tin số, thông tin mạng, thông tin điện tử… để luật bao hàm đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị luật cần bổ sung các qui định cụ thể về trách nhiệm của đơn vị quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo mật, lưu trữ thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng, cần xác định rõ hơn khái niệm “mật mã dân sự” và mức độ quản lý đối với mật mã dân sự, về cập nhật sửa đổi thông tin, xử lý phần mềm độc hại, ứng cứu sự cố để nâng tính khả thi khi luật ban hành, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo an ninh Quốc gia.

Khánh Hồng