Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật khí tượng thủy văn

(THTG) Ngày 15/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật khí tượng thủy văn (KTTV) dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XIII xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 sắp tới.

1

Ảnh: Minh Trí

Dự thảo Luật KTTV gồm 10 chương, 55 điều qui định về các hoạt động KTTV; phục vụ, dịch vụ KTTV; quản lý Nhà nước và quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KTTV. Các đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng và sự cần thiết ban hành luật trong việc thay thế Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình KTTV trước đây. Tuy nhiên, nhiều đại biểu có ý kiến đề nghị cần chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong dự thảo như đưa các hành vi gây tác động thủy văn đến dòng chảy ở khu vực hạ lưu vào hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ trạm hoặc thiết bị kỹ thuật của công trình KTTV; tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, quản lý trạm KTTV chuyên dùng trong quy hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV quốc gia; tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin KTTV của Nhà nước, xử lý trách nhiệm và bồi thường  đối với trường hợp thông tin dự báo sai lệch, không đầy đủ.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị luật cần giải thích rõ một số từ ngữ có tính chuyên ngành, có qui định cụ thể về cơ quan tổ chức có chức năng kiểm định thiết bị quan trắc KTTV, hành lang kỹ thuật công trình KTTV, đối tượng sử dụng thông tin sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội hoặc làm dịch vụ …để nội dung luật phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi cao và hạn chế tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn khi ban hành.

Thanh Liêm