Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV thông qua 02 hình thức

(THTG) Thực hiện Điều 27, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020 và Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội.

Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được khống chế và kiểm soát, tuy nhiên một số nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, nên lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV thông qua 02 hình thức gồm: Tiếp xúc cử tri trực tiếp tại nơi Đại biểu Quốc hội ứng cử (đối với địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19 và đủ điều kiện phòng, chống dịch) và thực hiện thông qua hình thức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm giới thiệu và thông tin đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trang Thông tin Điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang xin giới thiệu nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV để cử tri và Nhân dân theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về những vấn đề của cử tri quan tâm.

QH-Be-mac-700x393

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tham gia kỳ họp tại toà nhà Quốc hội. Ảnh: Minh Trí

DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Ngày 20-9-2021, Tổng Thư ký Quốc hội ban hành Công văn 153 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10-2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 13-11-2021, để đảm bảo công tác tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:

– Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20-10 đến 3-11-2021).

– Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8 đến 13-11-2021).

Đồng thời, nếu dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra đợt 1 của kỳ họp thì Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc họp trực tuyến toàn bộ thời gian còn lại của kỳ họp.

Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV dự kiến có các nội dung chính như sau:

I. Công tác lập pháp

a) Xem xét thông qua 2 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp)

1. Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

2. Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

3. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

b) Xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật

1. Luật Cảnh sát cơ động;

2. Luật Điện ảnh (sửa đổi);

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);

4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

II. Các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nưóc, giám sát và các vấn đề quan trọng khác

– Xem xét các báo cáo về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021 (trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam).

– Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH.

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

– Xem xét, quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2025.

– Xem xét các Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết 68/2013 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật vê bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019 – 2020.

– Xem xét, quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

– Xem xét Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

– Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (nếu có).

Trên đây là dự kiến nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV xin thông báo đến quý cử tri để theo dõi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị gửi đến ĐBQH, cử tri có thể gửi ý kiến, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện, xã; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã, Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (không thu cước bưu chính gửi thư của cử tri), qua email hoặc trực tiếp phản ánh với ĐBQH, các cơ quan chức năng để được ghi nhận.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chậm nhất ngày 11-10-2021 để tổng hợp chung và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Email: tranthiminhnguyet@tiengiang.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 0273.3501.322 hoặc 0384.969.115 (đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt, chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tiền Giang).

P.H