Đoàn công tác trung ương khảo sát xây dựng nông thôn mới tại huyện Cái Bè

(THTG) Văn phòng điều phối Trung ương và Viện chính sách, chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vừa có buổi khảo sát xây dựng đề án chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025 tại huyện Cái Bè.

Theo báo cáo của UBND huyện Cái Bè, đến nay huyện có 14/24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những mặt thuận lợi trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, huyện Cái Bè đã nêu lên một số khó khăn, kiến nghị trong công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới như: tăng mức hỗ trợ ngân sách cho các xã nhằm thực hiện các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn…

vlcsnap-2020-08-07-15h01m10s931

vlcsnap-2020-08-07-15h01m25s875

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại huyện Cái Bè. Ảnh: Yến Nhi

Qua khảo sát, các thành viên của Đoàn công tác trung ương đánh giá cao sự nỗ lực, cũng như những thành quả trong xây dựng nông thôn mới của huyện Cái Bè thời gian qua. Đoàn công tác lưu ý huyện Cái Bè cần bổ sung trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; cần có lộ trình, mục tiêu cụ thể để xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu… Thời gian tới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tiền Giang sẵn sàng hỗ trợ huyện Cái Bè trong quá trình triển khai, hoàn thiện thủ tục, quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.

  Yến Nhi