Đoàn công tác tỉnh ủy Tiền Giang làm việc với thành ủy thành phố Mỹ Tho

(THTG) Ngày 14/10, Đoàn công tác tỉnh ủy Tiền Giang do ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với thành uỷ thành phố Mỹ Tho về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2014, kế hoạch năm 2015 và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Theo báo cáo của thành ủy thành phố Mỹ Tho, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng bình quân 13%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, khu vực nông nghiệp, thuỷ sản tăng 3,5%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 13,4%; khu vực dịch vụ tăng 13,2%. Xã nông thôn mới Tân Mỹ Chánh cơ bản đạt 19 tiêu chí. Các lĩnh vực về văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố được đảm bảo.

3

Trong công tác xây dựng Đảng, thành ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng; kết nạp 135 đảng viên mới, đạt 113% Nghị quyết cả năm. Để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, thành ủy thành phố Mỹ Tho đã thành lập các tiểu ban, đồng thời phân công tổ biên tập văn kiện tiến hành công việc biên soạn, đến nay dự thảo văn kiện cơ bản đã hoàn thành.

4

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao kết quả lãnh đạo của thành ủy thành phố Mỹ Tho trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh trong 9 tháng đầu năm 2014. Ông đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà thành uỷ, UBND và các ngành chức năng thành phố đã trình bày, nhằm giúp thành phố thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, lưu ý Ban thường vụ thành uỷ thành phố Mỹ Tho cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng thời gian tới.

An Phước